ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Dung dịch Fe2(SO4) không phản ứng với chất nào sau đây?

  • A. NaOH
  • B. Ag 
  • C. BaCl2
  • D. Fe
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dựa vào dãy điện hóa không có cặp oxi hóa - khử nào của Fe đứng sau Ag. Nên theo quy tắc anpha không thể có phản ứng của Fe3+ và Ag.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 738

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1