YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Dung dịch Fe2(SO4) không phản ứng với chất nào sau đây?

  • A. NaOH
  • B. Ag 
  • C. BaCl2
  • D. Fe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dựa vào dãy điện hóa không có cặp oxi hóa - khử nào của Fe đứng sau Ag. Nên theo quy tắc anpha không thể có phản ứng của Fe3+ và Ag.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 738

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF