AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 0,02 mol Fe vào 100 ml dung dịch AgNO1 M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng Ag thu được là:

  • A. 2,16 gam.
  • B. 6,48 gam. 
  • C. 10,80 gam.
  • D. 4,32 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag
  ⇒ nAg = 3nFe = 0,06 mol < \(n_{AgNO_{3}}\)
  ⇒ mAg = 6,48g

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>