YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Điện phân (điện cực trơ, hiệu suất 100%) 300 ml dung dịch CuSO4 0,5M với cường độ dòng điện không đổi 2,68 A, trong thời gian t giờ thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X thấy xuất hiện 45,73 gam kết tủa. Giá trị của t là:

  • A. 0,10.
  • B. 0,12.
  • C. 0,4.
  • D. 0,8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  45,73 gam tủa có 0,15 mol BaSO4 + 0,11 mol Cu(OH)2
  ⇒ lượng Cu phản ứng là 0,04 mol ⇒ e trao đổi là 0,08 mol
  ⇒ t = 0,08 × 96500 : 2,68 : 3600 = 0,8 giờ

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 741

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF