YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điện phân (điện cực trơ, hiệu suất 100%) 300 ml dung dịch CuSO4 0,5M với cường độ dòng điện không đổi 2,68 A, trong thời gian t giờ thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X thấy xuất hiện 45,73 gam kết tủa. Giá trị của t là:

  • A. 0,10.
  • B. 0,12.
  • C. 0,4.
  • D. 0,8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  45,73 gam tủa có 0,15 mol BaSO4 + 0,11 mol Cu(OH)2
  ⇒ lượng Cu phản ứng là 0,04 mol ⇒ e trao đổi là 0,08 mol
  ⇒ t = 0,08 × 96500 : 2,68 : 3600 = 0,8 giờ

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA