AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:
  (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư
  (b) Dẫn khí H2 dư qua bột Mg nung nóng
  (c) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 dư
  (d) Cho Na vào dung dịch MgSO4
  (e) Nhiệt phân Hg(NO3)2
  (g) Đốt Ag2S trong không khí
  (h) Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 với cực dương làm bằng đồng, cực âm làm bằng thép.
  Số thí nghiệm không tạo thành kim loại là:

  • A. 2.
  • B. 5.
  • C. 3.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các thí nghiệm không tạo kim loại là: (a); (b); (d)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>