YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu đúng ?

  • A.

   Liên kết kim loại là lực hút tĩnh điện giữa các electron tự do gắn các ion dương kim loại với nhau.

  • B.

   Lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại thường có từ 1 đến 5 electron.

  • C.

   Tính chất vật lí chung của kim loại như: dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim… là do các ion dương kim loại ở các nút mạng tinh thể gây ra.

  • D.

   Tất cả các kim loại đều ở trạng thái rắn và có cấu tạo mạng tinh thể.A. Liên kết kim loại là lực hút tĩnh điện giữa các electron tự do gắn các ion dương kim loại với nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án B sai vì lớp ngoài cùng của kim loại thường có từ 1 đến 3 electron.

  Đáp án C sai vì tính chất vật lí chung của kim loại: dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim là do các electron tự do trong kim loại gây ra.

  Đáp án D sai vì ở điều kiện thường Hg ở thể lỏng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>