AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ngâm một lá kẽm nhỏ trong dung dịch có chứa 2,38 gam ion kim loại M2+ sau khi phản ứng xong, khối lượng lá kẽm tăng thêm 1,08 gam. Ion kim loại trong dung dịch là:

  • A. Mg2+.
  • B. Fe2+.
  • C. Cu2+.
  • D. Sn2+.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Zn + M2+ → Zn2+ + M
  Vì sau phản ứng khối lượng lá kẽm tăng lên ⇒ mM tạo ra > mZn pứ
  ⇒ MM > MZn

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>