AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nen-xơn Man-đê-la trở thành Tổng thống đầu tiên của người da đen có ý nghĩa gì?

  • A. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân đã bị sựp đổ hoàn toàn.
  • B. Khẳng định vị thế chính trị, xã hội của người da đen.
  • C. Xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai sau hơn 3 thế kỉ tồn tại.
  • D. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ Châu Âu sang Châu Phi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>