AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm nổi bật của các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

  • A. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh.
  • B. Vẫn tồn tại chế độ xã hội chủ nghĩa.
  • C. Nhiều cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo xảy ra.
  • D. Cao trào giải phóng dân tộc bùng lên mạnh mẽ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>