• Câu hỏi:

  Khởi đầu của phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai là ở khu vực nào?

  • A. Châu Phi
  • B. Mỹ la tinh
  • C. Đông Nam Á
  • D. Nam Á

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC