AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Sự kiện nào đánh dấu Cuba chính thức bước vào thời kì xây dựng CNXH

  • A. Chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ
  • B. Chiến thắng Hi-rôn
  • C. Phi–đen Ca-xto–rô tiến hành cải cách dân chủ
  • D. Các ý đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>