YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tình đất nước Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào?

  • A. Người chiến thắng nhưng tổn thất không đáng kể
  • B. Người chiến thắng nhưng phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề
  • C. Người chiến bại nhưng tổn thất không đáng kể
  • D. Người chiến bại nhưng chịu hậu quả to lớn về người và của

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 16667

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA