AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi “ Năm Châu Phi” vì sao?

  • A. Châu Phi là châu lục có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, mạnh mẽ nhất.
  • B. Có 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập. 
  • C. Tất cả các nước Châu Phi đều giành độc lập.
  • D. Chủ nghĩa thực dân bị sụp đổ hoàn toàn ở Châu Phi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>