YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Xu thế chung của thế giới hiện nay là gì?

  • A. Hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế
  • B. Hòa bình ổn định và hợp tác để cùng nhau phát triển kinh tế
  • C. Điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng tâm
  • D. Vừa đối đầu, vừa hợp tác khi cần thiết

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16663

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON