AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tội ác lớn nhất, tàn bạo nhất của chủ nghĩa A-Pac-Thai là gì?

  • A. Bóc lột tàn bạo người da đen
  • B. Gây chia rẽ nội bộ người Nam Phi
  • C. Tước quyền tự do của người da đen
  • D. Phân biệt chủng tộc và kì thị chủng tộc đối với người da đen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>