AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để khôi phục kinh tế các nước Tây Âu phải:

  • A. Nổ lực xây dựng đất nước
  • B. Trở lại các thuộc địa
  • C. Thu hẹp các quyền tự do dân chủ
  • D. Nhận viện trợ của Mĩ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>