AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quan hệ quốc tế sau năm 1945 là sự xác lập trật tự thế giới nào?

  • A. Hai cực  
  • B. Đa cực nhiều trung tâm
  • C. Đa cực
  • D. Đơn cực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>