YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Môc thời gian nào đánh dấu sự tan ra của Liên bang Xô Viết?

  • A. 19/8/1991
  • B. 21/12/1991
  • C. 25/ 12/1991          
  • D. 26/12/1991

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 16632

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA