YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  M là vật nhiễm điện nhưng chưa biết rõ nhiễm điện tích (+) hay nhiễm điện tích (-). Khi đưa vật M tới gần vật N thì thấy hai vật đẩy nhau. Hỏi vật N đang ở trong trạng thái nào dưới đây? 

  • A. Nhiễm điện tích (+) 
  • B. Nhiễm điện tích (-)
  • C. Nhiễm điện tích (+) hoặc (-) 
  • D. Không nhiễm điện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vật N có thể đang nhiễm điện tích (+) hoặc (-) đều được

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA