RANDOM
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời sai

  Đèn điện sáng, quạt điện quay, các thiết bị điện hoạt động khi: 

  • A. Có dòng điện chạy qua chúng 
  • B. Có các hạt mang điện chạy qua
  • C. Có dòng các electron chạy qua 
  • D. Chúng bị nhiễm điện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đèn điện sáng, quạt điện quay, các thiết bị điện hoạt động khi có dòng điện chạy qua chúng, vậy cả A, B, C đều đúng. Chỉ có D là sai vì các dụng cụ trên không thể hoạt động khi chúng nhiễm điện

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>