AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu phát biểu sai

  Sơ đồ mạch điện có tác dụng 

  • A. Giúp các thợ điện dựa vào đó để mắc mạch điện đúng như yêu cầu 
  • B. Giúp ta dễ dàng trong việc kiểm tra, sửa chữa các mạch điện
  • C. Mô tả đơn giản mạch điện trong thực tế 
  • D. Giúp các điện tích dịch chuyển đúng trong mạch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>