AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai mảnh pôliêtilen nhiễm điện đẩy nhau. Thanh thủy tinh nhiễm điện và mảnh pôliêtilen nhiễm điện hút nhau. Hiện tượng trên đưa đến kết luận như sau. Chỉ ra kết luận sai? 

  • A. Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm 
  • B. Điện tích cùng loại thì đẩy nhau, điện tích khác loại thì hút nhau
  • C.  Các vật nhiễm điện thì hút hoặc đẩy nhau 
  • D. Các vật nhiễm điện hút hoặc đẩy nhau dù ở rất xa nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hiện tượng đã nêu không thể đưa đến kết luận là các vật nhiễm điện hút hoặc đẩy nhau dù ở xa nhau. Vậy câu D là sai

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>