AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng nhất? 

  • A. Dòng điện trong kim loại là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng 
  • B. Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng
  • C. Dòng điện trong kim loại là dòng các điện tích dương dịch chuyển có hướng 
  • D. Dòng điện trong kim loại là dòng các điện tích âm dịch chuyển có hướng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA