AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời sai

  Nguyên tử có cấu tạo như thế nào? 

  • A. Nguyên tử có một hạt nhân và các hạt electron 
  • B. Hạt nhân mang điện tích dương, nằm ở tâm nguyên tử; các electron mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân
  • C. Tổng các điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân, bình thường nguyên tử trung hòa về điện 
  • D. Nguyên tử có thể có nhiều hạt nhân và nhiều hạt electron

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nguyên tử chỉ có một hạt nhân và các hạt electron quay quanh. Vậy câu D là sai

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>