AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dòng điện là: 

  • A. Dòng các điện tích chuyển động có hướng 
  • B. Dòng các điện tích dương hoặc điện tích âm chuyển động có hướng
  • C. Dòng các điện tích dương và điện tích âm chuyển động có hướng 
  • D. Các câu trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>