AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây là sai? 

  • A. Mạch điện kín là mạch gồm các thiết bị điện nối kín hai đầu với nhau 
  • B. Mạch điện kín là mạch nối liền các thiết bị với hai cực của nguồn điện
  • C. Muốn mắc một mạch điện kín thì phải có nguồn điện và các thiết bị dùng điện có dây nối 
  • D. Mỗi nguồn điện đều có hai cực, dòng điện chạy trong mạch kín nối liền các thiết bị điện với hai cực nguồn điện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mạch gồm các thiết bị điện nối kín hai đầu với nhau nếu chưa có nguồn điện thì chưa trở hành mạch điện. Vậy câu A là sai

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>