AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thiết bị nào sau đây là nguồn điện? 

  • A. Quạt máy   
  • B. Acquy
  • C. Bếp lửa      
  • D. Đèn pin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong các thiết bị đã có chỉ có acquy là nguồn điện

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>