AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây là sai? 

  • A. Mỗi nguyên tử có một hạt nhân mang điện tích dương, quay xung quanh các electron mang điện tích âm 
  • B. Bình thường nguyên tử trung hòa về điện
  • C. Trong kim loại không có êlectron tự do 
  • D. Trong kim loại có êlectron tự do

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong kim loại có rất nhiều electron tự do. Câu C là sai

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>