AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có 4 vật a, b,c và d đã nhiễm điện. Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì: 

  • A. Vật b và c có điện tích cùng dấu 
  • B. Vật a và c có điện tích cùng dấu
  • C. Vật b và d có điện tích cùng dấu 
  • D.  Vật a và d có điện tích trái dấu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì a ngược dấu với b và cùng dấu với c và d. Vậy trong các kết luận trên chỉ có B là đúng

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>