AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy viết đầy đủ câu dưới đây:

  Hai vùng của nam châm có tính chất từ mạnh nhất được gọi là hai ………… 

  • A. Cực dương và âm 
  • B. Cực bắc và nam
  • C. Cực từ, quy ước gọi là cực bắc từ và cực nam từ 
  • D. Đầu nam châm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>