AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dùng mảnh vải khô cọ xát, thì có thể làm cho vật nào sau đây mang điện tích? 

  • A. Một ống bằng nhôm  
  • B. Một ống bằng gỗ
  • C.  Một ống bằng giấy   
  • D.  Một ống bằng nhựa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>