• Câu hỏi:

  Kiểu gen của cá chép không vảy là Aa, cá chép có vảy là aa. Kiểu gen AA làm trứng không nở. Tính theo lí thuyết, phép lai giữa các cá chép không vảy sẽ cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con là: 

  • A. 1 cá chép không vảy : 2 cá chép có vảy
  • B.  100% cá chép không vảy
  • C. 3 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy 
  • D. 2 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC