RANDOM
 • Câu hỏi:

  Khi làm tiêu bản tạm thời để quan sát NST dưới kính hiển vi, cần sử dụng oocxein axetic để 

  • A. nhuộm màu các NST
  • B. các NST tung ra và không chồng lấp
  • C. cố định các NST và giữ cho chúng không dính vào nhau. 
  • D. các NST co ngắn và hiện rõ hơn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>