• Câu hỏi:

  Ở quả cà chua, tính trạng màu sắc, hình dạng quả, mỗi tính trạng do một gen quy định. Đem 2 cây thuần chủng quả đỏ, tròn và quả vàng, bầu dục lai với nhau thu được F1 100% cây quả đó, tròn. Cho F1 lai với nhau thì ở F2 thấy xuất hiện 4 kiểu hình trong đó cây quả đỏ, bầu dục chiếm 9%.

  Nhận xét nào sau đây là đúng:

  (1) Hoán vị gen với f = 36%

  (2) Hoán vị gen với f = 48%

  (3) Hoán vị gen với f = 20%

  (4) Hoán vị gen với f = 40% 

  • A.  (1) và (2)
  • B.  (3) và (4)
  • C. (1) 
  • D. (1) và (3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC