YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo dõi sự di truyền của 2 cặp tính trạng được quy định bởi 2 căp gen và di truyền trội hoàn toàn. Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình 7A-B- : 5A-bb : 1aaB- : 3aabb thì kiểu gen của P và tần số hoán vị gen là: 

  • A. AB//ab x AB//ab; hoán vị 2 bên với f = 25%
  • B. Ab//aB x aB//ab; f = 8,65%
  • C.

   AB//ab x Ab//ab; f = 25% 

  • D. Ab//aB x Ab//ab; f = 37,5%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>