ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ở cừu, kiểu gen HH quy định có sừng, kiểu gen hh quy định không sừng, kiểu gen Hh biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Gen này nằm trên NST thường. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng được F1, cho F1 giao phối với nhau được F2. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F1 và F2 là: 

  • A. F1 : 100% có sừng; F2 : 1 có sừng : 1 không sừng
  • B.  F1 : 100% có sừng; F2 : 3 có sừng : 1 không sừng
  • C. F1 : 1 có sừng : 1 không sừng; F2 : 3 có sừng : 1 không sừng 
  • D.  F1 : 1 có sừng : 1 không sừng; F2 : 1 có sừng : 1 không sừng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 49972

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1