• Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ? 

  • A. Theo nguyên tắc bổ sung
  • B. Theo nguyên tắc bán bảo tồn
  • C.

   Cần các đoạn mồi 

  • D. Không hình thành các đoạn Okazaki

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC