YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ? 

  • A. Theo nguyên tắc bổ sung
  • B. Theo nguyên tắc bán bảo tồn
  • C.

   Cần các đoạn mồi 

  • D. Không hình thành các đoạn Okazaki

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 49918

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA