ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Một đoạn trình tự nucleotit trên 1 mạch của phân tử ADN sợi kép và trình tự của axit amin tương ứng với nó được cho dưới đây. Cho biết các bộ ba mã hóa như sau: UAX – tyr, XAU – his, XUG, XUA – leu, GUX – val, GXU – ala, UXG – ser.

  Mạch ADN: 5’ ---AGX GAX GTA XAG GTA ---3’

  Polipeptit: ---tyr – leu – tyr – val – ala ---

  Cho các nhận xét sau:

  (1) Mạch ADN trên là mạch bổ sung.

  (2) Trình tự nucleotit của mARN tương ứng sẽ là 3’ ---UXG – XUG XAU GUX XAU ---5’.

  (3) Nếu số lượng G + X trên mạch ADN ở trên là 40%, thì số lượng A + T trên mạch ADN bổ sung với nó sẽ là 60%.

  (4) Nếu số lượng G + X trên mạch ADN ở trên là 40%, thì số lượng A + T của đoạn gen sẽ là 40%.

  (5) tARN vận chuyển các axit amin trên không chứa anticodon 5’GUA3’.

  Các nhận xét đúng là: 

  • A. (2), (3) và (4)
  • B. (1), (3) và (5)
  • C. (2), (3) và (5) 
  • D. (1), (3) và (4)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 49909

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1