RANDOM
 • Câu hỏi:

  Công nghệ tế bào đã đạt được thành tựu nào sau đây? 

  • A. Tạo ra giống lúa có khả năng tổng hợp β – carotene ở trong hạt.
  • B. Tạo ra giống dâu tằm tam bội có năng suất lá cao.
  • C. Tạo ra chủng vi khuẩn E. coli có khả năng sản xuất insulin của người. 
  • D. Tạo ra cừu Đôly.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>