YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Không sử dụng phương pháp gây đột biến ở

  • A. Vi sinh vật
  • B. Động vật
  • C. Cây trồng
  • D. Động vật bậc cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vì đột biến có thể có lợi củng có thể có hại. Nếu áp dụng cho động vật bậc cao thì nguy hiểm khó lường

  ⇒ Đáp án: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1136

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON