YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Không sử dụng phương pháp gây đột biến ở

  • A. Vi sinh vật
  • B. Động vật
  • C. Cây trồng
  • D. Động vật bậc cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vì đột biến có thể có lợi củng có thể có hại. Nếu áp dụng cho động vật bậc cao thì nguy hiểm khó lường

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1136

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON