ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
  • Câu hỏi:

    Cơ sở vật chất di truyền của cừu Đôly được hình thành ở giai đoạn nào trong quy trình nhân bản?

    • A. Tách tế bào tuyến vú của cừu cho nhân
    • B. Chuyển nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã bị bỏ nhân
    • C. Nuôi cấy trên môi trường nhân tạo cho trứng phát triển thành phôi
    • D. Chuyển phôi vào tử cung của một cừu mẹ để nó mang thai
     

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: B

    Cơ sở vật chất di truyền của cừu Đôly được hình thành ở giai đoạn chuyển nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã bị bỏ nhân. 

    ⇒ Đáp án: B

    YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1145

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1