ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Xử lí mẫu vật khởi đầu bằng tia phóng xạ gây …(?)…, nhằm tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống. Cụm từ phù hợp trong câu là

  • A. Đột biến gen
  • B. Đột biến NST
  • C. Đột biến
  • D. Biến dị tổ hợp
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xử lí mẫu vật khởi đầu bằng tia phóng xạ gây ra đột biến.

  ⇒ Đáp án: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1134

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1