AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kỹ thuật nào dưới đây là ứng dụng công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật?

  • A. Nuôi cấy hạt phấn và noãn chưa thụ tinh
  • B. Phối hợp hai hoặc nhiều phôi tạo thành thể khảm
  • C. Phối hợp vật liệu di truyền của nhiều loài trong một phôi
  • D. Tái tổ hợp thông tin di truyền của những loài khác xa nhau trong thang phân loại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phối hợp hai hoặc nhiều phôi tạo thành thể khảm và Phối hợp vật liệu di truyền của nhiều loài trong một phôi là ứng dụng công nghệ cấy truyền phôi

  Tái tổ hợp thông tin di truyền của những loài khác xa nhau trong thang phân loại là ứng dụng của nhân bản vô tính

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA