YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ứng dụng nào của công nghệ tế bào tạo được giống mới mang đặc điểm của cả 2 loài khác nhau?

  • A. Nuôi cấy tế bào, mô thực vật.
  • B. Cấy truyền phôi
  • C. Nuôi cấy hạt phấn
  • D. Dung hợp tế bào trần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dung hợp tế bào trần khác loài, khác chi, khác họ để tạo thành tế bào lai cần phải có môi trường nuôi dưỡng thích hợp cho sự phát triển của cả 2 loài. Sau đó, các tế bào lai có khả năng phát sinh đầy đủ thành cây lai Xoma giống như lai hữu tính khác loài. Đây cũng là hình thức lai xa (lai khác loài) ở cấp độ tế bào mà không cần thông qua sinh sản hữu tính nên tránh được hiện tượng bất thụ của cây lai. Cây lai tạo ra là cây song nhị bộ hữu thụ.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1140

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF