YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Để tạo ra cơ thể mang bộ nhiễm sắc thể của 2 loài khác nhau mà không qua sinh sản hữu tính người ta sử dụng phương pháp

  • A. Lai tế bào sinh dưỡng
  • B. Đột biến nhân tạo
  • C. Kĩ thuật di truyền
  • D. Chọn lọc cá thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Lai tế bào sinh dưỡng tạo ra các giống cây trồng mới mang đặc điểm của cả 2 loài mà lai hữu tính không thể tạo ra được.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1142

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON