YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để tạo ra cơ thể mang bộ nhiễm sắc thể của 2 loài khác nhau mà không qua sinh sản hữu tính người ta sử dụng phương pháp

  • A. Lai tế bào sinh dưỡng
  • B. Đột biến nhân tạo
  • C. Kĩ thuật di truyền
  • D. Chọn lọc cá thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Lai tế bào sinh dưỡng tạo ra các giống cây trồng mới mang đặc điểm của cả 2 loài mà lai hữu tính không thể tạo ra được.

  ⇒ Đáp án: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1142

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON