AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn một loài cây thích hợp trong số loài cây nêu dưới dây để có thể áp dụng chất cônsixin nhằm tạo giống mới đem lại hiệu quả kinh tế cao

  • A. Cây lúa
  • B. Cây đậu tương
  • C. Cây củ cải đường
  • D. Cây ngô

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sử dụng chất cônsixin chỉ đem lại hiệu quả cao cho các loài không lấy hạt như: Ngô, lúa, đậu...

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>