YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn một loài cây thích hợp trong số loài cây nêu dưới dây để có thể áp dụng chất cônsixin nhằm tạo giống mới đem lại hiệu quả kinh tế cao

  • A. Cây lúa
  • B. Cây đậu tương
  • C. Cây củ cải đường
  • D. Cây ngô

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sử dụng chất cônsixin chỉ đem lại hiệu quả cao cho các loài không lấy hạt như: Ngô, lúa, đậu...

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1133

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON