AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nuôi cấy hạt phấn hay noãn chưa thụ tinh trong môi trường nhân tạo có thể mọc thành

  • A. Các giống cây trồng thuần chủng
  • B. Các cây đơn bội
  • C. Cây trồng đa bội hoá để có dạng hữu thụ
  • D. Cây trồng mới do đột biến nhiễm sắc thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA