YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  I didn't get the job _______.

  • A. even as my qualifications salaries
  • B. in spite of I had some qualifications salaries
  • C. without my qualifications salaries
  • D. despite my qualifications

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1744

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF