YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  I didn't get the job _______.

  • A. even as my qualifications salaries
  • B. in spite of I had some qualifications salaries
  • C. without my qualifications salaries
  • D. despite my qualifications

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA