YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Gannon was a high-performing midfield linkman in spite _______.

  • A. of he was at his age
  • B. he was at his old age
  • C. of his age
  • D. his age

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1735

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF