YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Many Americans eat more food than they need, _______ they are harming their bodies and minds by making unhealthful food choices.

  • A. but
  • B. although
  • C. though
  • D. in spite of

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1736

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF