YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Though he was appointed to a higher promotion _______.

  • A. and he decided to quit his job.
  • B. but he still decided to quit his job
  • C. but he decided to quit his job
  • D. he decided to quit his job

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 1740

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON